Vilka är vi?

Magnificent startades 2005 med syftet att bygga ett managementkonsultbolag som skulle motsvara våra egna förväntningar, både i rollen som medarbetare och som kund. Vi är oberoende och medarbetarägda. Sedan starten 2005 har vi haft en kontinuerlig tillväxt och varit lönsamma sedan första kvartalet. Under 2011 ökade vi omsättningen med 40 % och vår strategi är att även fortsättningsvis ha en jämn och kontinuerlig tillväxttakt.

Affärsidé

Magnificent leder och förstärker organisationer i förändring, med syfte att öka deras effektivitet och lönsamhet.

Mission

Magnificent hjälper organisationer att bli bättre.

Vision

Magnificent är förstahandsvalet för organisationer som vill nå sin fulla potential.