Magnifika inspirationstips!

Vår övertygelse är att alla vinner på ett utbyte av kunskap och erfarenheter. På den här sidan har vi därför samlat länkar och läsning som inspirerar oss, sådant vi läst och tyckt varit intressant. Läs gärna även våra andra artiklar, … Läs mer

Posten Kundservice förbättrar och skapar delaktighet med hjälp av Lean

I början av 2011 arbetade Posten Kundservice tillsammans med Magnificent i ett förbättringsarbete av processer och rutiner. Under detta arbete blev medarbetarna mycket delaktiga och med hjälp av införande av Lean har organisationen mer systematiskt kunnat ta tillvara på kunskaper och erfarenheter som medarbetarna besitter. Läs mer om hur Posten Kundservice har lyckats med att införa lean. Läs mer

What happens after the project ends?

In many companies slide back to the old way of doing things when an improvement project ends, after the improvement has been identified and implemented. Many organizations experience that within a short time after the conclusion of an improvement project or effort, slowly but surely the process and people involved loose interest or focus. So the initiative goes from in focus to being out of focus, the improvement activities are put on the backburner vs. other pressing issues, and the good intentions become just that again, good intentions. Can we prevent the inevitable? Is it at all possible to make change stick when the spotlight is gone, and people have left the theater? Läs mer

Nyhetsbrev Q1 2012 – Telenor jobbar med kunddrivet förbättringsarbete

Läs mer om ur Telenor Sverige jobbar för att öka effekten av sitt förbättringsarbete. Läs också om vad Posten vill uppnå med sitt utvecklingsarbete inom kundtjänst. Läs mer

Kundservice som når sin fulla potential, workshop 3 april, 2014

Vill du få din kundservice att nå sin fulla potential? Vill du ha fler nöjda kunder? Magnificent leder workshop med fokus på Lean och ständiga förbättringar i praktiken på Effektiv kundservice konferens, 3 april 2014, Stockholm.
con611_pdf-program Läs mer

Effektiv kundservice, Stockholm 2-3 april 2014

Magnificent medverkar på konferens om effektiv kundservice, Stockholm 2-3 april 2014 Läs mer

Kostnadseffektivitet och kundfokus genom ensad strategi, processer och IT

Magnificent får förtroende att genomlysa affärskritiska processer för en av världens ledande leverantörer av IT-lösningar för bank- och detaljhandelsbranscherna. Målsättning med initiativet är att ensa strategi, processer och IT samt etablera kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar för att erhålla kostnadseffektivitet … Läs mer

Fundament för framtidsinriktad affärs- och verksamhetsutveckling

Magnificent får förtroendet att leda ett IT- och verksamhetsprogram för en koncern inom svensk dagligvaruhandel Läs mer

Stöd för framtida tillväxt och internationell expansion

Magnificent projektleder affärssystemsimplementering för ett av Sveriges ledande detaljhandelsföretag inom hem- och fritidsprodukter. Läs mer

Magnificents traditionella höstcocktail

Äntligen dags för Magnificents traditionella Höstcocktail, tors 14 november, kl.17:30. Vi passar på att välkomna nya som gamla bekantskaper till oss på Birger Jarlsgatan 37B. Läs mer

ACMP Europe Change Management Conference 2013

Magnificent deltar på ACMP Europe Change Management Conference in London 1-3 oktober 2013 Läs mer om eventet på: http://www.changemanagementconference.com/

Green belt certifiering

Arlas kundservice ville ta sitt förbättringsarbete till nästa nivå och valde att utbilda sina processledare inom projekt- & programdesign, processledning och processförbättringar. Efter en mycket väl genomförd utbildning på totalt 10 dagar är de nu certifierade Lean Six Sigma Green Belts. … Läs mer

Lean administration för enklare vardag och säkrat kundlöfte

Uppdrag gällande strategi, struktur och organisation vid omdaning av administrativa stödfunktioner med syfte att effektivisera intern hantering av administrativa uppgifter Läs mer

Strategiskt IT initiativ för koncernövergripande effektiviseringar

Magnificent projektleder i ett större strategiskt IT initiativ inom en svensk detaljhandelskoncern. Läs mer