TeliaSonera om sin nya, samlade organisation:
“Nu drar alla åt samma håll”

IP-tjänster är en viktig framtidsbransch för TeliaSonera. För att hävda sig i den tuffa konkurrensen arbetar personalen i 13 länder på samma sätt – och mot samma mål.

Utmaning:

För två år sedan förändrade TeliaSonera sin nätorganisation utifrån analysen att det är IP-baserade tjänster som kommer att ge företaget nya intäkter.

IP Production, som ska bistå de övriga affärsenheterna med IP-tjänster, fick en mycket viktig roll i bolagets framtida tillväxtstrategi. Detta ställde helt nya krav på de 450 medarbetarna.

– Vi hade en landsbaserad organisation där alla haft sina mål och sin kultur. Nu skulle vi bli en internationell enhet som skulle ena krafterna mot ett mål, säger Regina Donato Lundgren, chef på IP Production.

Lösning:

För att lyckas med det jobbade enheten tillsammans med Magnificent på två nivåer. Dels fastslog man en modell för att ta fram gemensamma strategier och mål, dels hur man ska arbeta i vardagen för att nå dit. Grunden i arbetet mot en gemensam vision var intervjuer med ett 40-tal medarbetare och ett antal workshops. Utifrån de strategiska målen tog man fram två fokusområden som var lätta att kommunicera och som kunde brytas ner till relevanta mål. Under arbetets gång följdes projektet upp med en medarbetarundersökning.

Regina Donato Lundgren

Regina Donato Lundgren

Resultat:

Svaren visade att förändringsvilja och motivation blivit mycket bättre. Det första året nästan fördubblades nyckeltalen.

– Ett fantastiskt resultat, säger Regina Donato Lundgren.

Projektet har resulterat i att det nu finns en struktur på plats som klarar av snabba förändringar.

Nu fortsätter arbetet.
– Vi har en strategichef som tagit över detta och vi har även startat ett förbättringskontor som systematiskt tittar på hur vi jobbar. Dessutom har vi ambassadörer ute i organisationen bland våra medarbetare. Så projektet är fortfarande i allra högsta grad levande, säger Regina Donato Lundgren.

Hon är övertygad om att företaget tjänar pengar på projektet.

– Enheten jobbar med framtidens produktion. Vi vill kunna producera ännu mer med de resurser vi har. Effektivitet är det viktigaste för mig, och jag är övertygad om att vi uppnår det om alla drar åt samma håll.

– Magnificents styrka har varit att vi inte tappat fokus även i stunder då det varit väldigt teoretiskt och visionärt. Vi har hela tiden orkat ner till det handgripliga, praktiska arbetet, säger Regina Donato Lundgren.