Posten Meddelande:
“Vi har gjort säljprocessen mycket enklare”

Försäljningsavdelningen på Posten Meddelande ökade effektiviteten och samtidigt kvaliteten på sina kundmöten. Nu är de en föregångare för andra enheter på Posten som vill genomföra liknande processer.

Utmaning:

Konkurrensen hårdnar på den svenska postmarknaden. Försäljningsavdelningen på Posten Meddelande hade behov av att frigöra mer säljtid och minska ledtiderna.

–Vi hade otydliga gränssnitt mellan aktörerna i vår säljprocess. Ansvarsfördelningen mellan till exempel säljare och säljadministratörer var oklar och orsakade onödigt långa ledtider, säger Lena Jansson, chef för Kund och Kvalitet på Posten Meddelande.

Säljarna led dessutom av bristfälligt arbetsstöd vilket gjorde att de tvingades förlita sig på personliga kontakter istället för standardiserade rutiner och arbetssätt.

Magnificent case - Posten MeddelandeLösning:

Tillsammans med Magnificent lade Posten Meddelande Försäljning stor vikt vid att visualisera processerna i Postens verksamhetssystem.

– Magnificents samlade erfarenhet möjliggjorde för oss att parallellt jobba igenom vår process, samtidigt som vi tog fram en metod för att kontinuerligt jobba effektivare med förbättringar, säger Lena Jansson.

Posten Meddelande Försäljning har utgått från fem olika delprocesser som beskriver hur de ska jobba med säljplanering, affärstips, marknadsaktiviteter, försäljning och kundservice. Processen har fått en rejäl ansiktslyftning och presenteras nu på ett mer lättöverskådligt och användarvänligt sätt i verksamhetssystemet.

För att underlätta för säljaren finns alla dokument som kan komma till nytta i arbetet samlade i Sälja tjänst.

Resultat:

Försäljningsdirektör Jan Starrsjö har redan sett de positiva effekterna i praktiken.

–Antalet träffar på viktiga sidor i vårt verksamhetssystem har exploderat, processen och verktyget används alltså mycket mer än tidigare, säger Jan Starrsjö som fått många positiva kommentarer från säljare.

–Vi har gjort säljprocessen mycket enklare, det är A och O för att den ska användas som ett stöd i arbetet. Lena Jansson tror att det framgångsrika arbetet på Posten Meddelande Försäljning nu resulterar i att fler enheter inom Posten genomför liknande processarbete. Behov av tydliga gränssnitt har blivit så uppenbart. När hon sammanfattar de viktigaste resultaten nämner hon att antalet “gråzoner” sjunkit drastiskt och en generellt ökad förståelse för helheten i affärsprocessen och den gemensamma kundens behov.

– Magnificents styrka har dels varit deras generella kunskap om att arbeta med processer, men de har också agerat både projektledare och projektresurser i enskilda konkreta förbättringsområden.