Projektstyrning

Magnificents tjänster inom projektstyrning handlar om att hjälpa dig som uppdragsgivare att lyckas bättre med förändringsprojekt och säkerställa att ni når den avsedda nyttan.

Vi erbjuder både operativt stöd vid genomförandet av förändringen och metodstöd för organisationen som helhet.

Vi involveras ofta i förändringsinitiativ relaterat till strategiimplementeringar i form av standardisering och effektivisering av affärsprocesser (ERP/CRM), samt strukturomvandling och transformation.

Strategisk projektstyrning

Baserat på den situation er verksamhet befinner sig i, kan vi på Magnificent hjälpa er med att organisera projektverksamheten för att nå maximal effekt och ett effektivt resursutnyttjande. Både avseende enskilda projekt och större förändringsprogram. Vi hjälper även våra uppdragsgivare att etablera projektkontor samt implementera processer för optimering av projektportföljen.

Performance Management

Hög verkningsgrad mellan strategi och handling är avgörande för att uppnå reella konkurrensfördelar och långsiktig hållbar tillväxt. Att identifiera och realisera nyttor är centralt i detta arbete. Vi på Magnificent gör detta genom att använda beprövade modeller för mätbarhet och ökat engagemang i organisationen. Så väl för det enskilda projektet som företaget i helhet.

Change Management

Magnificent möjliggör förändring genom beprövad metodik och ett strukturerat tillvägagångssätt, från behovet av förändrade beteenden hos enskilda individer till förändringar av övergripande affärsprocesser.

Metodik och certifieringar

I våra uppdrag använder vi oss av beprövad metodik och våra konsulter är certifierade inom: IPMA, PMI, P3O, ADKAR.