Operational Excellence

Operational Excellence handlar om hur ledarskap, lagarbete och problemlösning leder till förbättringar i hela organisationen. Det handlar också om att nå resultat som kan mätas – i tid, pengar och engagemang.

Vi på Magnificent deltar aktivt i hela förändringsarbetet – från första analys genom implementering och uppföljning. Arbetet består av fyra viktiga delar:

Ta kontroll över processerna

Vi tydliggör processer, ansvarsfördelning och styrmodeller och kommunicerar samtidigt ut processerna till medarbetarna.

Etablera ett kontinuerligt förbättringsarbete

Vi etablerar verktyg och metoder från till exempel Lean och Six Sigma för att identifiera, prioritera och genomföra förbättringar.

Möjliggöra internt kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Vi skapar strukturer för att kunskap om det bästa arbetssättet och hur man driver ett förbättringsarbete ska spridas inom organisationen.

Engagera alla ledare och medarbetare

Vi skapar engagemang på alla nivåer i organisationen för att förbättringsarbetet ska fästa och kraften riktas åt rätt håll.

Metodik och certifieringar

I våra uppdrag använder vi oss av beprövad metodik och våra konsulter är certifierade inom: ADKAR, Lean och Six Sigma.