Magnificent kompetensutveckling
– utbildning och kurser

Skräddarsydda utbildningar

En viktig del i vårt arbete är att se till att förändringen verkligen fäster i organisationen – så att vårt vidare stöd och medverkan inte behövs. För att detta ska fungera i praktiken behöver ofta kompetensnivån stärkas hos nyckelpersoner och inom vissa avdelningar i er organisation. Därför jobbar vi ofta med skräddarsydda utbildningar inom ramen för våra projekt.

Vi arbetar med kompetensutveckling på tre sätt:

Learning-by-doing är den enklaste formen av kompetensutveckling då ni arbetar tillsammans med våra konsulter i projektet och på det sättet lär er det som krävs.

Skräddarsydda kurser är bra när det finns behov av att tydligt öka kunskapsnivån och säkerställa att nyckelpersoner själva i framtiden ska kunna utföra arbetet. Vi skräddarsyr utbildningen utifrån behov och befintlig kunskapsnivå.

Train-the-trainer behövs om nyckelpersonerna inte bara själva ska kunna utföra arbetet utan också kunna förmedla kunskapen vidare till andra medarbetare. Här ingår särskild kunskap om pedagogik, utbildningsupplägg och utbildningsmaterial.

Alla utbildningsaktiviteter planeras utifrån era behov och skräddarsys för att direkt bidra till att skapa mätbara resultat i organisationen.

Magnificent Academy

Utöver dessa finns också Magnificent Academy som är ett öppet kursprogram med kurser och utbildningar inom de kompetensområden vi jobbar med.

Våra konsulter har lång erfarenhet med pedagogisk och akademisk utbildning, vilket garanterar en hög kvalitet på våra kurser och effektiva utbildningar. Kursansvarig är Nils Randrup som även undervisar i MBA programmet på AVT Business School i Köpenhamn.