Förändringsledning

Framgångsrika förändringsinitiativ arbetar med en tydlig målbild och en välformulerad strategi. Men oavsett målbild och strategi lyckas inga förändringsinitiativ leverera resultat förrän förändringsbehovet har brutits ned och förankrats i organisationen och hos alla dess individer.

Vi på Magnificent bidrar med både angreppssätt och erfarenhet för att på ett strukturerat och effektivt sätt leda individer, grupper och organisationer genom förändringar för att nå uppsatta mål och realisera önskvärda effekter.

Framgångsfaktorerna för ett lyckat förändringsprojekt handlar bland annat om ett aktivt och synligt sponsorskap från högsta ledningen, frekvent och öppen kommunikation om behovet av förändringen, ett strukturerat angreppssätt för att hantera människorna i förändring, tydligt avsatta resurser och en öronmärkt budget för förändringsledning samt engagerade medarbetare som aktivt deltar i förändringsarbetet.

Magnificents konsulter är certifierade i ADKAR som är en metodik för förändringsledning framtagen av det amerikanska forskningsföretaget Prosci. Prosci har utvecklat metodiken baserat på genomförda studier kring förändringsarbete hos ca 600 organisationer i 65 länder.

Vi arbetar med förändringsledning på tre olika sätt:

Som en integrerad del av alla våra uppdrag. I samtliga våra uppdrag integrerar vi metodik och kunskap kring hur effektiva förändringsprocesser organiseras. På så vis säkerställer vi att våra uppdrag levererar önskvärda resultat.

Som förändringsledare i våra uppdragsgivares projekt eller program. Vi förstärker våra kunders program- och projektorganisationer i rollen som förändringsledare och tar ansvar för att organisera och kvalitetssäkra förändringsarbetet.

Överföring av angreppssätt, metodik och kunskap till våra kunders organisationer för att våra kunder själva ska kunna driva framgångsrikt förändringsarbete.