Magnifika inspirationstips!

Vår övertygelse är att alla vinner på ett utbyte av kunskap och erfarenheter. På den här sidan har vi därför samlat länkar och läsning som inspirerar oss, sådant vi läst och tyckt varit intressant. Läs gärna även våra andra artiklar, … Läs mer

Sociala medier – en väg för framgångsrika resultat

Facebook, Twitter, Google med flera, alla ingår de i det man i daglig mun brukar benämna sociala medier. Sociala medier har under en längre tid varit något som tagit upp allt större del av vår tid och inom vissa företag … Läs mer

Nyhetsbrev Q1 2012 – Telenor jobbar med kunddrivet förbättringsarbete

Läs mer om ur Telenor Sverige jobbar för att öka effekten av sitt förbättringsarbete. Läs också om vad Posten vill uppnå med sitt utvecklingsarbete inom kundtjänst. Läs mer

Creating organizational transformations

Organsationer är många gånger villiga att investera månader i att planera inför förändringar, men ganska ofta saknas förmågan att sätta tydliga mål, kommunicera dessa och behovet av förändring samt förklara vad den nya situationen kommer att innebära. Resultatet är att transformationen och förändringsprocessen inte blir så framgångsrik som … Läs mer

Nyhetsbrev Q1 – ARLA effektivare affärsprocesser mot ett gemensamt mål

Läs om hur ARLA ökat det nordiska samarbetet i ett lyckat förändringsarbete. Dessutom Magnificents satsning på utbildning och delad kunskap. p

Nyhetsbrev Q4 – Postens effektivare försäljningsprocess

I Magnificent Nyhetsbrev Q4 2010 kan du läsa om hur Postens försäljningsprocess blivit effektivare och om Magnificents fyra steg till att ta kontroll över processerna. Läs mer