ACMP Europe Change Management Conference 2013

Magnificent deltar på ACMP Europe Change Management Conference in London 1-3 oktober 2013 Läs mer om eventet på: http://www.changemanagementconference.com/

Lean administration för enklare vardag och säkrat kundlöfte

Uppdrag gällande strategi, struktur och organisation vid omdaning av administrativa stödfunktioner med syfte att effektivisera intern hantering av administrativa uppgifter Läs mer

Skapa förutsättningar för ständiga förbättringar

Magnificent genomför analys och ställer diagnos på verksamhetens organisation, processer, förändringsbenägenhet, kompetens och förestående utmaningar. Läs mer

Förändringsarbete börjar med ledarskap

Att implementera Lean i sin verksamhet kräver både tid och engagemang. Magnificent arbetar långsiktigt och coachande nära sina kunder för att effektivisera och strömlinjeforma processerna. Läs mer

Försäljningseffektivitetens dilemma

Många företag som vi har arbetat med visar sig sitta med ett dilemma vad gäller försäljningseffektivitet: Försäljningsresultat är under budget trots bra produkter, konkurrenskraftig prissättning och motiverad och engagerad säljkår. Detta är en ordentlig huvudvärk för ledningen. Lösningen på detta … Läs mer

Magnificent Nyhetsbrev Q4 2011- HL Display: Rakare spår mot nöjdare kunder

Läs mer om hur HL Display höjer sin effektivitet och ökar sin service till kunderna genom ett mer gemensamt sätt att göra affärer.  

Nordisk livsmedelsproducent påbörjar ett större förändringsprojekt

Magnificent får förtroendet att leda ett stort förändringsprojekt hos ett nordiskt livsmedelsföretag. Förändringsarbetet syftar till att effektivisera och standardisera produktions-, logistik- och inköpsprocesserna på nordisk basis samt implementera affärssystemet SAP som stöd för detta.

Creating organizational transformations

Organsationer är många gånger villiga att investera månader i att planera inför förändringar, men ganska ofta saknas förmågan att sätta tydliga mål, kommunicera dessa och behovet av förändring samt förklara vad den nya situationen kommer att innebära. Resultatet är att transformationen och förändringsprocessen inte blir så framgångsrik som … Läs mer

Case Story: Struktur ger ökad marginal

IT-företaget Caperio verkar på en konkurrensutsatt marknad. Sedan starten år 2000 har företaget haft god tillväxt men ledningen ville öka sin konkurrenskraft genom strukturerade processer för verksamhetsutveckling. – Vi insåg att för att bli ännu mer framgångsrika hade vi behov … Läs mer

Rätt stöd i tuffa tider

Finanskrisen tvingar företag till snabba omprioriteringar. Det ökar vikten av att införa väl fungerande arbetsprocesser som matchar de nya riktlinjerna. Flexibilitet och snabbrörlighet har de senaste åren rankats som viktiga framgångsfaktorer av svenska företag. Och aldrig är snabba förändringar så … Läs mer