Kundservice som når sin fulla potential, workshop 3 april, 2014

- Lean och ständiga förbättringar i praktiken -

Vill du få din kundservice att nå sin fulla potential? Vill du ha fler nöjda kunder? Genom att öka engagemang, effektivitet och kundnöjdhet samtidigt får du de förutsättningar som krävs, men hur går du tillväga för att lyckas hela vägen?

Lean är en framgångsfaktor för flera företag, inte minst på kundserviceavdelningen. För att få ett märkbart och varaktigt resultat av ständiga förbättringar och lean krävs det dock att du bemästrar verktygen och tillvägagångs-sätten. Kanske har du redan infört lean eller ständiga förbättringar men inte fått de resultat du förväntat dig, eller så är du precis i startgroparna. På denna workshop får du de praktiska lösningar du söker för att nå den fulla potentialen i din kundservice.

Du får lära dig:
•Hur du går från individuell och gruppvis framgång till att hela organisationen bidrar till framgången
•Konkreta verktyg för att synligöra nuläge och potential
•Hur du involverar och engagerar dina kundservicemedarbetare i att nå sin potential
•Hur du enklare når framgång i förbättringsarbetet med fokus på rätt saker
•Praktiskt tillvägagångssätt för bestående resultat
•Hur andra kundserviceavdelningar nått framgång på olika sätt

Därför bör du gå på workshopen:
Du får möjligheten att i en mindre grupp arbeta interaktivt med ett riktigt case. Dessutom får du ta del av workshopledarnas och dina branschkollegors samlade erfarenheter av processutveckling och förbättringsarbete inom kundservice. Med dig från workshopen får du metoder och verktyg som hjälper dig att skapa fokus på rätt saker i din organisation, och du får även ta del av praktiska råd för hur du tillämpar detta i praktiken.

Workshopen leds av Fredrik Strömberg & Henrik Landahl, Magnificent.

Tid & plats:
Konferens 2-3 april 2014
Workshop 3 april 2014, kl.13:15-16:15
Birger Jarl Konferens
Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

För anmälan