Effektiv kundservice, Stockholm 2-3 april 2014

Magnificent medverkar på konferens om effektiv kundservice
Fokus: Processutveckling
Processer som skapar kundvärde.

Ständiga förbättringar är bara en av metoderna du bör använda i din strävan att leda och utveckla en framgångsrik kundservice. På denna konferens får du av ledande branschkollegor och konkurrenter lära dig hur du får nöjdare kunder till lägre kostnad med optimerade processer och rutiner.

Nya kostnadseffektiva strategier: con611_pdf-program
• Lean & ständiga förbättringar
• Effektiv självservice
• Mätbarhet och uppföljning
• Processoptimering

För mer information