Lean administration för enklare vardag och säkrat kundlöfte

Magnificent får uppdrag gällande strategi, struktur och organisation vid omdaning av administrativa stödfunktioner i en nordisk organisation inom kommunikationslösningar. Initiativet syftar till att implementera en effektivare intern hantering, av administrativa uppgifter kring tjänster och affärer. Detta för en förenklad vardag för medarbetarna och säkrat kundlöfte. Ett initiativ i linje med den Lean filosofi som appliceras inom organisationen.