Strategiskt IT initiativ för koncernövergripande effektiviseringar

Magnificent ges uppdraget att projektleda ett större strategiskt IT initiativ inom en svensk detaljhandelskoncern. Programmet ska realisera koncernövergripande effektiviseringar och framtida satsningar för ökad konkurrens.