Månatligt arkiv: juni 2013

Lean administration för enklare vardag och säkrat kundlöfte

Uppdrag gällande strategi, struktur och organisation vid omdaning av administrativa stödfunktioner med syfte att effektivisera intern hantering av administrativa uppgifter Läs mer

Strategiskt IT initiativ för koncernövergripande effektiviseringar

Magnificent projektleder i ett större strategiskt IT initiativ inom en svensk detaljhandelskoncern. Läs mer