Lust eller motstånd? Vad händer när en förändring annonseras?

Nätverksmöte – Förändringsledning

Onsdag 10 april, kl. 09:00-12:30

Drottninggatan 89, Stockholm

Vad kan man som projektledare, chef eller annan ledare göra för att öka möjligheterna till framgångsrika förändringar? Hur kan man ta tillvara den kraft som finns hos medarbetare och undvika att den omvandlas motstånd och motsättningar?

En av talarna på Nätverksmötet är Johan Fahlvik, Magnificent. Johan kommer reflektera över projektledarrollen med fokus på den mänskliga faktorn.

För mer information och anmälan:

http://projektforum.se/evenemang/event/lust-eller-motstand-vad-hander-nar-en-forandring-annonseras

Svensk Projektforum har regelbundet nätverksträffar med aktuella ämnen.