Strategiskt Kundmöte

En nordisk organisation, specialiserat på effektiva kommunikationslösningar, har gett Magnificent uppdrag att i en strategisk process stötta arbetet att ta fram en gemensam strategi för Kundmötet. Vidare görs en implementering med ett påföljande förbättringsarbete enligt LEAN.