Skapa förutsättningar för ständiga förbättringar

Som en följd av ett antal stora förändringar i verksamheten har uppdragsgivaren, ett stort telekomföretag, givit Magnificent i uppdrag att genomföra en analys och ställa diagnos på verksamhetens organisation, processer, förändringsbenägenhet, kompetens och förestående utmaningar. Syftet är att skapa en gemensam implementeringsplan för ett långsiktigt förbättringsarbete.