Uppföljning av processer

En organisation inom området fuktreglering gör en översyn av affärsprocesser. Magnificent  hjälper organisationens R&D funktion att se över behovsbild- och göra en rekommendation av verktyg för uppföljning av deras R&D process.