Förbättrad effektivitet genom enhetlig arbetsmodell

Magnificent hjälper en organisation i livsmedelsbranschen att ta fram en standardiserad projektmodell anpassad för organisationen samt implementerar/utbildar organisationen i denna. Att införa gemensam terminologi i projekt underlättar i projektkommunikation samt minimerar risk för egna tolkningar och missförstånd. Det är även enkelt att förstå i vilken fas projekten befinner sig. Detta är några av de fördelar som organisationen förväntar sig genom arbetet.