Tvärfunktionellt förbättringsarbete för att få förändring att fästa

Magnificent ansvarar för projektlednings- och förändringsledningsaktiviteter i ett tvärfunktionellt förändringsinitiativ i en nordisk organisation inom kommunikationslösningar. Initiativet syftar till att implementera en effektivare intern hantering av tjänster och affärer genom att standardisera och förenkla arbetsflöden samt omfördela volymer mellan flödena. Förändringarna ska leda till reducerad ledtid, ökad kvalitet och förenklad administration i den dagliga verksamheten och på så sätt säkra kundlöftet.