Månatligt arkiv: oktober 2012

Utbildning inom Operational Excellence

Magnificent får fortsatt förtroende att leda Operational Excellence utbildningen för Teamledare för ett globalt företag med starka dryckes varumärken.

Uppföljning av processer

Magnificent hjälper till att se över behovsbild- och göra en rekommendation av verktyg för uppföljning av processen. Läs mer

Förbättrad effektivitet genom enhetlig arbetsmodell

Att införa gemensam terminologi i projekt underlättar i projektkommunikation samt minimerar risk för egna tolkningar och missförstånd. Läs mer

Tvärfunktionellt förbättringsarbete för att få förändring att fästa

Magnificent ansvarar för projektlednings- och förändringsledningsaktiviteter i ett tvärfunktionellt förändringsinitiativ i en nordisk organisation inom kommunikationslösningar. Läs mer

Magnificent deltar på Projektforum 2012, 23-24 okt på Münchenbryggeriet, Stockholm

Dag 2: 24 okt deltar Johan Fahlvik, Magnificent i paneldiskussion kring IPMA certifiering kl.09:00 – 09:50 i Mälarsalen Läs mer