Förändringsarbete börjar med ledarskap

Att implementera Lean i sin verksamhet kräver både tid och engagemang. Magnificent arbetar långsiktigt och coachande nära sina kunder för att effektivisera och strömlinjeforma processerna. Men viljan till förändring måste komma från medarbetarna själva. Läs mer om hur Posten Kundservice tillsammans med Magnificent har arbetat med att identifiera och standardisera sina processer och sedermera fortsatt det interna arbetet med att effektivisera verksamheten och införa Lean.