Stöd i Operational Excellence initiativ

Organisation i livsmedelsbranschen ger Magnificent uppdrag att stötta ett Operational Excellence initiativ genom att tillhandahålla utbildning och stöd i förbättringsarbetet. Uppdraget består bla av arbete enligt Deployment-matrisen dvs processen att bryta ner strategi och mål till en handlings- aktivitesplan som chefer och medarbetare kan ta ansvar för och exekvera.