Strategic Customer Relations, Management Events

Magnificent medverkar inom området kunddrivet förbättringsarbete inom Sälj- och Marknadsorganisationer på Konferensen Strategic Customer Relations 2012, på Courtyard by Marriott i Stockholm den 4 sept. 2012, Management Events.

Konferensen Strategic Customer Relations är ett årligt evenemang speciellt utformat för beslutsfattare och experter med ansvarsområden relaterade till detta ämne. Läs mer om konferensen på:

http://www.managementevents.se/Conference/CRM.html