Omorganisation kräver tydliga processer, roller och ansvarsområden

Som en följd av omorganisering har uppdragsgivaren, ett företag specialiserat på effektiva kommunikationslösningar, gett Magnificent i uppdrag att stötta arbetet med att tydliggöra uppdrag, definiera ansvarsområden och roller inom och mellan funktioner samt etablera välfungerande arbetssätt i den nya organisationen.