Strategi för försäljning i återförsäljarled

Organisation inom fordonsindustrin ger Magnificent uppdrag att paketera ny strategi för företagsförsäljning. Paketeringen innehåller bl a enhetligt och gemensamt presentationsmaterial, utrullningsplan, handbok, mallar och checklistor att användas av retaildelen av organisationen.