Strategicoach

Magnificent får uppdrag att agera rådgivare /coach gällande strategi, struktur och organisation vid omdaning av verksamhet inom Telekom.