Månatligt arkiv: juni 2012

Magnificent byter adress

Vi har varit på väg en tid, men fr.o.m. 1 juli finner ni oss i nya lokaler på Birger Jarlsgatan 37B. Läs mer

Omorganisation kräver tydliga processer, roller och ansvarsområden

Som en följd av omorganisering får Magnificent i uppdrag att stötta arbetet med att tydliggöra uppdrag, definiera ansvarsområden och roller inom och mellan funktioner samt etablera välfungerande arbetssätt i den nya organisationen. Läs mer

Strategi för försäljning i återförsäljarled

Organisation inom fordonsindustrin ger Magnificent uppdrag att paketera ny strategi för företagsförsäljning. Paketeringen innehåller bl a enhetligt och gemensamt presentationsmaterial, utrullningsplan, handbok, mallar och checklistor att användas av retaildelen av organisationen.

Strategicoach

Magnificent får uppdrag att agera rådgivare /coach gällande strategi, struktur och organisation vid omdaning av verksamhet inom Telekom.