Försäljningseffektivitetens dilemma

Många företag som vi har arbetat med visar sig sitta med ett dilemma vad gäller försäljningseffektivitet:
Försäljningsresultat är under budget trots bra produkter, konkurrenskraftig prissättning och motiverad och engagerad säljkår. Detta är en ordentlig huvudvärk för ledningen.

Lösningen på detta är ofta omöjlig att finna om man inte har rätt nyckelinformation. Den rätta nyckeln är ofta ett mer strukturerat tillvägagångssätt för att hantera förbättringar inom försäljning genom ”Sales Excellence”.

Läs om orsak/ verkan analys där man genom att jämför befintligt upplägg för att hantera försäljning med Sales Excellence best practices. Läs om hur en av våra kunder vände vikande säljsiffor till att överträffa såväl säljbudget som satta mål för tagna marknadsandelar på mindre än 6 månader.