Programledning i global Retailorganisation

Magnificent förstärker uppdragsgivarens IT-organisation i ett större förändringsinitiativ där set-up av affärssystem/IT ses över samt intern kompetens byggs upp inom området. Detta för att möta framtidens verksamhetsbehov. Uppdragsgivare är en global Retailorganisation.