Strategi och vision

En nordisk organisation inom kommunikationslösningar har under de senaste åren genomgått stora förändringar inklusive ett besparingsprogram för att öka produktiviteten. Framåt väntar ytterligare förändringar drivna av bland annat behov av säljeffektivisering, ökad digitalisering samt stora förändringar i kritiska stödsystem. Uppdraget innebär att tydliggöra vision och uppdrag för två kritiska enheter. Resultatet ska användas som underlag vid beslut om hur organisation, bemanning, kompetens och processer inom respektive funktion ska vidareutvecklas.