Processarbete för tydligare roller och ansvar

Magnificent stödjer verksamhet inom fordonsindustrin att genomföra processarbete för att förtydliga roller och ansvar samt paketering för utrullning i organisationen.