Strategi för koncernkonsolidering

Magnificent får förtroendet att etablera en förändringsplan för planerad koncernkonsolidering. Uppdragsgivaren är svensk koncern inom försäljning av IT-lösningar.