Säkra investeringar och få effektivitet i implementerad lösning

Efter ett att ha genomfört ett stort IT-förändringsprogram och driftsatt ett antal nya system och lösningar är uppdragsgivaren i färd med att starta arbetet med stabilisera lösning, förbättra funktionalitet, höja kompetens inom organisationen. Magnificent har fått förtroendet att leda detta post-go-live projekt för att säkra investeringar och få effektivitet i implementerad lösning (process, system, resurser). Uppdragsgivaren är en ledande nordisk telekomdistributör.