Implementera Lean och Ständiga förbättringar

Magnificent agerar rådgivare/coach i organisation i säkerhetsbranschen för att implementera Lean och Ständiga förbättringar. Uppdraget startar med en kundundersökning för ökad förståelse för hur uppdragsgivarens kunder upplever kundservicen generellt och vilka övergripande förbättringsområden som finns. Baserat på resultatet fortsätter arbetet med att tydliggöra och förankra målbild och struktur för förbättringsarbetet framåt.