Månatligt arkiv: maj 2012

Försäljningseffektivitetens dilemma

Många företag som vi har arbetat med visar sig sitta med ett dilemma vad gäller försäljningseffektivitet: Försäljningsresultat är under budget trots bra produkter, konkurrenskraftig prissättning och motiverad och engagerad säljkår. Detta är en ordentlig huvudvärk för ledningen. Lösningen på detta … Läs mer

Programledning i global Retailorganisation

Magnificent förstärker uppdragsgivarens IT-organisation i ett större förändringsinitiativ där set-up av affärssystem/IT ses över samt intern kompetens byggs upp inom området. Detta för att möta framtidens verksamhetsbehov. Uppdragsgivare är en global Retailorganisation.

Strategi och vision

Magnificent får uppdrag av nordisk organisation inom kommunikationslösningar att tydliggöra vision och uppdrag för två kritiska enheter. Resultatet ska användas som underlag vid beslut om hur organisation, bemanning, kompetens och processer inom respektive funktion ska vidareutvecklas. Läs mer

Processarbete för tydligare roller och ansvar

Magnificent stödjer verksamhet inom fordonsindustrin att genomföra processarbete för att förtydliga roller och ansvar samt paketering för utrullning i organisationen.

Strategi för koncernkonsolidering

Magnificent får förtroendet att etablera en förändringsplan för planerad koncernkonsolidering. Uppdragsgivaren är svensk koncern inom försäljning av IT-lösningar.

Säkra investeringar och få effektivitet i implementerad lösning

Efter ett att ha genomfört ett stort IT-förändringsprogram och driftsatt ett antal nya system och lösningar är uppdragsgivaren i färd med att starta arbetet med stabilisera lösning, förbättra funktionalitet, höja kompetens inom organisationen. Magnificent har fått förtroendet att leda detta … Läs mer

Implementera Lean och Ständiga förbättringar

Magnificent agerar rådgivare/coach i organisation i säkerhetsbranschen för att implementera Lean och Ständiga förbättringar. Uppdraget startar med en kundundersökning för ökad förståelse för hur uppdragsgivarens kunder upplever kundservicen generellt och vilka övergripande förbättringsområden som finns. Baserat på resultatet fortsätter arbetet med … Läs mer