Stöd vid etablering av digitalt tjänsteerbjudande

Ett svenskt konsultbolag har gett Magnificent i uppdrag att stödja projektledningen i ett internt projekt som ska definiera och utveckla konsultbolagets digitala tjänster. Projektet omfattar utveckling och prissättning av tjänster samt upphandling och implementering av systemstöd för att kunna lansera det nya tjänsteerbjudandet.