Förnyat förtroende att utveckla och leda Kundcenter

Magnificent får förnyat förtroende att leda och utveckla ett Kundcenter hos nordisk livsmedelsproducent.