Posten Kundservice förbättrar och skapar delaktighet med hjälp av Lean

I början av 2011 arbetade Posten Kundservice tillsammans med Magnificent i ett förbättringsarbete av processer och rutiner. Under detta arbete blev medarbetarna mycket delaktiga och med hjälp av införande av Lean har organisationen mer systematiskt kunnat ta tillvara på kunskaper och erfarenheter som medarbetarna besitter. Lean är ett strukturerat sätt att eliminera slöserier i processerna och genom att strukturera hur man tar till vara på förbättringsförslag skapar man högre kundnytta och samtidigt ökar engagemang och delaktighet bland medarbetarna. Målet är att hela tiden tänka förbättringar. Med start i projektet har Posten Kundservice tillsammans med Magnificent skapat strukturer och en leanorganisation ute i Kundservice teamen. Läs om hur Posten Kundservice har lyckats införa Lean i sin organisation.

Ladda ner artikel