IT strategi på agendan

Magnificent genomför uppdrag inom området IT strategi för ett svenskt industriföretag.