Sociala medier – en väg för framgångsrika resultat

Facebook, Twitter, Google med flera, alla ingår de i det man i daglig mun brukar benämna sociala medier.
Sociala medier har under en längre tid varit något som tagit upp allt större del av vår tid och inom vissa företag har man valt att blockera åtkomsten till denna typ av media därför att de tenderar att ta tid ifrån arbetet. Andra väljer istället att använda det som ett kommunikationsverktyg i kontakterna med sina kunder och medarbetare. Det har även dykt upp sociala medier som är utvecklade för företag och ett företags behov, ett exempel på det är Yammer som är ett slags ”corporate Facebook”.

Vare sig man använder sig av den klassiska almanackan eller den senaste ”Smartphonen” så går det inte att undvika de sociala medierna. Vilket kan ses som en naturligt om man ser till utvecklingen både inom privatlivet och arbetslivet där kraven på snabbare informationsflöden och ständig access till information ökar.

Vi på Magnificent ser sociala medier som ett verktyg för samarbete och samverkan, för att leda förändring och få förändring att fästa, genom att den senaste informationen alltid finns tillhanda och att organisationen har möjlighet till ett snabbt och enkelt informationsutbyte. Därför har vi satt samman en samverkansplattform som används både inom företaget men även i projekt tillsammans med våra kunder.

Vi kallar det för att leda förändring.