Ny organisation ger nya förutsättningar

Magnificent genomför en nulägesanalys och kartläggning av befintliga processer för att ta fram beslutsunderlag och handlingsplan kring hur att bäst driva arbetet framåt i verksamheten med mål att att etablera samsyn kring arbetssätt, ansvarsområden, gränssnitt och måltal. Uppdragsgivare är en svensk verksamhet inom livsmedelssektorn.