Månatligt arkiv: mars 2012

IT strategi på agendan

Magnificent genomför uppdrag inom området IT strategi för ett svenskt industriföretag.

Sociala medier – en väg för framgångsrika resultat

Facebook, Twitter, Google med flera, alla ingår de i det man i daglig mun brukar benämna sociala medier. Sociala medier har under en längre tid varit något som tagit upp allt större del av vår tid och inom vissa företag … Läs mer

What happens after the project ends?

In many companies slide back to the old way of doing things when an improvement project ends, after the improvement has been identified and implemented. Many organizations experience that within a short time after the conclusion of an improvement project or effort, slowly but surely the process and people involved loose interest or focus. So the initiative goes from in focus to being out of focus, the improvement activities are put on the backburner vs. other pressing issues, and the good intentions become just that again, good intentions. Can we prevent the inevitable? Is it at all possible to make change stick when the spotlight is gone, and people have left the theater? Läs mer

Ny organisation ger nya förutsättningar

Magnificent genomför en nulägesanalys och kartläggning av befintliga processer för att ta fram beslutsunderlag och handlingsplan kring hur att bäst driva arbetet framåt i verksamheten med mål att att etablera samsyn kring arbetssätt, Läs mer

Utbildning inom Operational Excellence i samarbete med brittiska Smallpeice

På uppdrag av Smallpeice levererar Magnificent utbildning inom Operational Excellence på den nordiska marknaden för ett globalt företag med starka dryckes varumärken.