Processarbete enligt LEAN inom kundservice

Magnificent får förtroendet att coacha och leda processutvecklingsarbetet enligt LEAN metodik inom kundservice för ett nordiskt livsmedelsföretag. Projektet syftar till att ta kontroll över processerna och skapa grunden för kontinuerligt förbättringsarbete inom kundservice.