Hantering av kundkritisk information vid fusionsarbete

Magnificent får förtroendet att delta och leda delar av fusionsarbetet för ett nordiskt livsmedelsföretag. I och med en organisationsförändring påverkas affärskritiska processer och stödjande information och projektet hanterar samordning av kundkritisk information.