Telekomföretag ger Magnificent förtroende att leda verksamhets-utvecklingsprojekt

Ett stort telekomföretag har givit Magnificent uppdrag att leda ett verksamhetsutvecklingsprojekt för att industrialisera processen för en ny tjänst.