Processkartläggning för att stödja realisering av säljstrategier

Magnificent får förtroende att för ett företag inom fordonsindustrin genomföra en processkartläggning för att stödja realiseringen av sin säljstrategi. Detta genom att bl.a. kartlägga befintliga processer med syfte att identifiera möjligheter och begränsningar i dagens processer och systemstöd kopplat till lagda säljstrategi.