Nya säljkanaler ger andra förutsättningar

En stor nordisk organisation inom kommunikationslösningar började för ett par år sedan nyttja en ny typ av säljkanal. Viktiga processer har visat sig inte vara anpassade till de förändrade förutsättningar som gäller i den nya säljkanalen varav det finns behov att effektivisera och förbättra dessa. Magnificent har fått i uppdrag att genomföra en processanalys av de förutsättningar, krav och behov som finns i den nya säljkanalen med särskilt fokus på hantering av tillgång och efterfråga (Supply & Demand). Syftet med projektet är att säkra hantering av den nya säljkanalen, genom samplanering för Supply & Demand, få en helhetssyn i beslutsfattande samt tydliggöra roller och funktionellt ansvar.