Månatligt arkiv: oktober 2011

Processkartläggning för att stödja realisering av säljstrategier

Magnificent får förtroende att för ett företag inom fordonsindustrin genomföra en processkartläggning för att stödja realiseringen av sin lagda säljstrategi. Läs mer

Nya säljkanaler ger andra förutsättningar

Genom processanalys möjliggörs effektivisering av processen, förbättringsområden identifieras för att säkra hantering av den nya säljkanalen. Läs mer

Inspirationsdag inom entreprenörskap och ledarskap

Med jämna mellanrum anordnar Magnificent inspirationsdagar för sitt nätverk och medarbetare. Höstens inspirationsdag, 7 oktober på Victoria Tower, Kista, rörde ämnet entreprenörskap och ledarskap. Som inspiratörer och talare under dagen var Christer Haglund, VD Caperio, Jeanette Söderberg ansvarig IKEA Retail Europe samt Helena Söderberg hotelldirektör Scandic Victoria Tower där de utifrån olika erfarenheter och olika perspektiv berättade om entreprenörskap och ledarskap. Läs mer

Magnificent Nyhetsbrev Q4 2011- HL Display: Rakare spår mot nöjdare kunder

Läs mer om hur HL Display höjer sin effektivitet och ökar sin service till kunderna genom ett mer gemensamt sätt att göra affärer.